BOOK YOUR STAY
17
Jul, 2024
18
Jul, 2024
1
Adults
0
Children

Termeni si Conditii

SC S.C. ALEXANDRA 2000 SRL cu sediul in Constanta,str Nucilor nr 12, punct de lucru in Eforie Nord – Complex Hotel VERA – b-dul Republicii nr.42-44, inregistrata la Registrul Comerului sub numarul J13/143/1999, si CUI  RO 11883136,

 

1.Acceptare

Acest acord stabilește folosirea de către dumneavoastră a site-ului de internet localizat la adresa www.hotelvera.ro (denumit in continuare “site”) si că sunteți de acord cu furnizarea datelor cu caracter personal și înțelegeți că serviciile hoteliere si de turism nu pot fi prestate fără furnizarea datelor personale solicitate. Va rugăm să citiți cu atenție termenii si condițiile de folosire prezentate mai jos înainte de a folosi sau de a obține orice material, produse sau servicii prin intermediul site-ului www.hotelvera.ro.

S.C. S.C. ALEXANDRA 2000 SRL utilizează informațiile personale pentru o mai buna înțelegere a nevoilor dumneavoastră, pentru a vă ajuta să finalizați tranzacții sau comenzi, de a comunica, pentru a vă oferi servicii și suport, pentru a vă ține la curent cu serviciile furnizate și cu ofertele speciale și de sezon

. Respectăm caracterul privat și securitatea informației furnizate atunci când utilizați acest site, inclusiv a datelor cu caracter privat, scop în care aplicăm prezenta politică. În cazul în care dumneavoastră puneți în mod voluntar la dispoziția SC S.C. ALEXANDRA 2000 SRL orice date cu caracter personal, prin aceasta vă dați acordul ca SC S.C. ALEXANDRA 2000 SRL, în scopul și pe durata determinată de specificul tranzacției, să înregistreze aceste date și să le administreze.

 

2.Inregistrarea datelor

S.C. ALEXANDRA 2000 SRL prelucrează datele furnizate de dumneavoastră in vederea:

 

3.Utilizarea datelor

S.C. ALEXANDRA 2000 SRL. administrează și utilizează datele personale primite in conformitate cu dispozițiile legislației în vigoare. Orice date financiare colectate sunt folosite exclusiv pentru prelucrarea plaților autorizate prin serviciul de rezervări online.

Folosind proceduri interne stricte bazate pe reglementările legii nr. 677/2001 completată si modificată prin Legea nr. 506/2004, avem grijă ca datele cu caracter personal colectate să nu fie folosite în alte scopuri decât cele pentru care v-ați dat consimțământul.

Datele nu vor fi dezvăluite nimănui, cu excepția organelor abilitate ( Politia , SRI, etc) pe bază de cerere scrisă, în conformitate cu legislația în vigoare.

 

2.Drepturile utilizatorului

Utilizatorul www.hotelvera.ro are dreptul sa vizualizeze site-ul pe monitorul calculatorului, sa tipărească parți ale conținutului site-ului pe suport de hârtie și să salveze pagini in format electronic doar în scopuri personale, non-comerciale. Site-ul este disponibil doar pentru persoane fizice sau juridice care pot încheia contracte valabile în conformitate cu legislația română. În mod nelimitat site-ul și serviciile oferite de site nu sunt disponibile pentru persoanele sub 18 ani. Materialele localizate în sau prin site sunt furnizate de noi numai în scopuri de informare.

 

3.Obligatiile utilizatorului

Acest Site, împreuna cu toate modulele si materialele sale, este proprietate a S.C.  ALEXANDRA 2000S.R.L.

Sunteți de acord sa respectați următoarele obligații incluzând și fără a se limita la:

ALEXANDRA 2000 SRL la adresa: vanzari@hotelvera.ro

 

4.Conținut exterior

In conținutul site-ului nostru poate fi inclus conținut, modul statistici, adrese către si de la site-uri externe sau alte materiale de la parți terțe. Acestea sunt pentru că le consideram ca fiind de interes pentru dumneavoastră sau pentru S.C. ALEXANDRA 2000 SRL.. Ne declinăm orice responsabilitate fată de acuratețea, conținutul sau disponibilitatea informațiilor găsite pe site-uri care au legătură cu site-ul. Conținutul acestor site-uri se poate schimba fără să primim notificare in acest sens, de aceea nu suntem răspunzători pentru conținutul, serviciile sau alte situații in legătura cu sau provenite din orice alt site. Aceste alte site-uri pot permite propriile lor cookies către utilizatori, pot colecta date, solicita informații. Ce sunt Cookies? Un cookie HTTP sau un modul cookie este un text special, trimis de un server unui navigator web si apoi trimis înapoi de către navigator, de fiecare data când accesează acel server. Exista si o serie de păreri greșite despre cookie-uri, cele mai multe bazate pe impresia (greșita) ca ele ar conține cod executabil sau ceva care poate influenta funcționarea sistemului de operare. În realitate ele sunt doar texte, și nu pot să execute nicio operație

 

5.Utilizarea datelor

DUMNEAVOASTRĂ SUNTEŢI DE ACORD CĂ FOLOSIŢI SITE-UL PE PROPRIUL DUMNEAVOASTRĂ RISC. S.C.  ALEXANDRA 2000  S.R.L. nu își asuma nici o responsabilitate cu privire la corectitudinea si exactitatea acestor informații. Www.hotelvera.ro este un site cu conținut informativ. S.C. ALEXANDRA 2000 SRL. nu garantează in nici un fel, explicit sau implicit, realitatea, actualitatea si integralitatea datelor si informațiilor prezentate pe site. Eventualele neconcordante sau erori care pot apărea la un moment dat intre conținutul site-ului si informațiile reale nu implica nici o răspundere, de orice natura, pentru S.C. ALEXANDRA 2000 SRL.. Ne rezervam dreptul de a modifica, corecta, îmbunătăți site-ul in orice moment fără o notificare prealabilă. Dumneavoastră sunteți de acord că S.C. ALEXANDRA 2000 SRL.nu este responsabila în orice mod pentru prejudicierea calculatorului dumneavoastră sau pentru interceptarea sau folosirea informațiilor de pe cardul de credit de către terțe persoane.

 

6.Clauze de nerăspundere:

DUMNEAVOASTRĂ SUNTEŢI DE ACORD CĂ FOLOSIŢI SITE-UL PE PROPRIUL DUMNEAVOASTRĂ RISC. S.C.   S.C. ALEXANDRA 2000 SRL nu își asuma nici o responsabilitate cu privire la corectitudinea si exactitatea acestor informații. Www.hotelvera.ro este un site cu conținut informativ. S.C. ALEXANDRA 2000 SRL. nu garantează in nici un fel, explicit sau implicit, realitatea, actualitatea si integralitatea datelor si informațiilor prezentate pe site. Eventualele neconcordante sau erori care pot apărea la un moment dat intre conținutul site-ului si informațiile reale nu implica nicio răspundere, de orice natura, pentru S.C.   ALEXANDRA 2000S.R.L.. Ne rezervam dreptul de a modifica, corecta, îmbunătăți site-ul in orice moment fără o notificare prealabilă. Dumneavoastră sunteți de acord că S.C.  S.C. ALEXANDRA 2000 SRL nu este responsabila în orice mod pentru prejudicierea calculatorului dumneavoastră sau pentru interceptarea sau folosirea informațiilor de pe cardul de credit de către terțe persoane.

Datele și informațiile accesibile publicului pe acest site nu constituie recomandări, garanții, consultanta sau angajament din partea S.C. ALEXANDRA 2000 SRL..

S.C. ALEXANDRA 2000 SRL.  nu va putea fi făcută răspunzătoare fată de nicio persoana/entitate pentru niciun fel de daune care ar rezulta, direct sau indirect din folosirea site-ului, ca urmare a oricărei erori sau omisiuni. Ne rezervăm dreptul de a anula sau de a modifica rezervări atunci când se dovedește că un client este angajat în activități frauduloase sau nepotrivite, fără nici un fel de răspundere fată de dumneavoastră.

 

7.Newsletter și materiale promoționale

În urma consimțământului dumneavoastră este posibil să primiți materiale promoționale, oferte sau chestionare din partea noastră sau a colaboratorilor noștri. In cazul in care doriți sa nu mai primiți astfel de materiale promoționale va rugam sa ne contactați folosind pagina de contact de pe site sau e-mail-ul vanzari@hotelvera.ro.

 

8.Tarife

Tarifele afișate în site sunt tarife pe camera pe noapte si includ TVA, taxa hoteliera, mic dejun. Putem sa confirmam rezervarea Dvs. numai daca ne dați toate informațiile solicitate. Vă rugăm să vă asigurați că toate datele Dvs. personale sunt corecte.

 

9.Notificări

Orice notificări în legătura cu termenii și condițiile conținute pe site pot fi trimise la adresa: vanzari@hotelvera.ro.

 

10.Incetare

Acești termeni sunt în vigoare pe toată durata accesării site-ului. Dumneavoastră puteți înceta acești termeni în orice moment prin deconectarea de la folosirea Site-ului și prin distrugerea tuturor materialelor obținute și a tuturor documentelor aflate în legătură fie că sunt făcute în conformitate cu termenii Acordului, fie în orice alt mod.

 

11.Legea aplicabilă

Legea aplicabilă este legea romana. Eventualele litigii decurgând din acest acord vor fi soluționate la instanța competenta de la sediul S.C.   ALEXANDRA 2000S.R.L.. Dumneavoastră sunteți de acord că orice acțiune în justiție decurgând din sau în legătură cu termenii prezentului Acord va fi introdusă la instanțele de judecată din România de la sediul S.C.  ALEXANDRA 2000  S.R.L.

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII HOTELIERE

 

Părțile contractante

 

Societatea Comercială ALEXANDRA 2000 SRL, cu sediul în CONSTANTA, str. Nucilor  nr. 12, județul Constanța, cod unic de înregistrare RO11883136, proprietara a Complex hotel VERA situat in Eforie Nord, bulevardul Republicii nr. 42-44, reprezentată de ZAHARIA VINTILA VALENTIN– administrator, în calitate de PRESTATOR.

          și turistul in calitate de BENEFICIAR.

SC/Domnul/doamna ………………………………..,adresa  ………………………….., telefon …………………, CI/CUI

. ………………, eliberat/eliberată de …………………. la data de …………………, au convenit la încheierea prezentului contract.

 

 1. Obiectul contractului

În baza acestui contract PRESTATORUL va presta la cererea BENEFICIARULUI servicii hoteliere în hotelul VERA situat in statiunea Eforie Nord.

 

 

 1. Valabilitatea contractului și obligația de informare

 

2.1.Contractul se încheie, după caz, în oricare din următoarele situaţii:

 1. a)în momentul semnării lui de către beneficiar sau prin acceptarea condiţiilor contractuale de servicii turistice (de exp. rezervare fermă cu plata avans), inclusiv în cazul celor achiziţionate la distanţă prin mijloace electronice;
  b)în momentul în care beneficiarul primeşte confirmarea scrisă a rezervării de la Prestator prin e-mail sau și/sau altă formă de comunicare acceptată expres de părți. Este responsabilitatea Prestatorului de a informa turistul prin orice mijloace convenite în scris cu acesta (telefon, mail, fax etc.) dacă rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat. Pentru procesarea unei rezervări de servicii, Prestatorul  poate solicita un avans de până la 50% din preţul pachetului sau plata integrală a contravalorii pachetului, în funcţie de data la care turistul solicită serviciile.

2.2. Având în vedere faptul că prezentul contract este pus integral la dispoziţia beneficiarului pe site-ul Prestatorului sau alte mijloace de comunicare electronică (e- mail, fax etc.), dar poate și sub formă de catalog, pliant, alte înscrisuri, obligaţia de informare a beneficiarului este considerată îndeplinită prin înscrierea acestei informaţii în oricare dintre documentele de călătorie sau documentele fiscale furnizate de Prestator, nefiind necesară încheierea în formă scrisă a contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice (respectiv dacă prezentul contract prezentat turistului în modalităţile prevăzute mai sus, conţine clauzele prevăzute la art. 12 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicată). Informațiile și fotografiile prezentate în ofertele speciale, site-urile sau materialele publicitare, sunt orientative și au caracter informativ, fără însă a afecta calitatea și cantitatea serviciilor contractate de turist.

 

III. Pretul contractului

 

3.1Preţul contractului se compune din costul serviciilor turistice efective şi TVA. Preţul nu este specificat în prezentul contract, acesta este specificat în bonul de comandă (dacă există), alte documente de călătorie, cataloage, pliante, alte înscrisuri puse la dispoziţie turistului, site-ul Prestatorului, alte mijloace de comunicare electronică şi/sau pe factură.

3.2. În principiu, prețul contractului este specificat în documentele de plată transmise turistului. Contravaloarea serviciilor contractate și confirmate vor fi achitate conform înțelegerii dintre părți ( integral sau avans restul la data stabilita in oferta).

Modalități de plată:

3.3. La încheierea contractului Prestatorul va solicita după caz, plata integrală a serviciului sau un avans reprezentând o parte din prețul acestuia.

În cazul în care la încheierea contractului s-a perceput un avans, plata finală se va face înainte de termenul specificat pe factura/proforma.

3.4. Prestatorul va confirma sau infirma rezervarea în scris în maximum 24 ore, precizând: data sosirii, data plecării, numărul nopților de cazare, categoria serviciilor comandate, tipul de cameră rezervată, tariful aferent, data comenzii de rezervare.

3.5. Camera de hotel trebuie să fie disponibilă pentru client nu mai târziu de ora 18.00 în ziua sosirii și să fie eliberată de client nu mai târziu de ora 12.00 în ziua plecării.

3.6. În cazul în care, în ultima zi de sejur, spațiile de cazare vor fi eliberate după ora 12.00, Prestatorul se obligă să informeze beneficiarul că trebuie să plătească PRESTATORULUI următoarele :

– în cazul în care clientul va ocupa camera până la orele 16.00, va plăti 25 % din contravaloarea tarifului de contract al unei nopți de cazare ;

– în cazul în care clientul va ocupa camera până la orele 18.00, va plăti 50 % din contravaloarea tarifului de contract al unei nopți de cazare ;

– în cazul în care clientul va ocupa camera peste ora 18.00, va plăti întregul tarif de contract al unei nopți de cazare .

În cazul sosirii târzii, după ora de închidere a restaurantului, serviciile comandate și neservite vor fi facturate la 100 % din valoarea comenzii.

3.7. Serviciile suplimentare comandate vor fi achitate de către clienți direct la recepția Prestatorului, dacă nu se specifică altfel prin comanda Prestatorului.

 

 1. Drepturile și obligațiile Prestatorului

 

4.1. Va asigura spațiul de cazare confirmat BENEFICIARULUI .

4.2. Serviciile suplimentar ( de exemplu  telefon, spălătorie, minibar sau alte servicii –  daca exista) se fac contra cost, separat de valoarea serviciilor de cazare și masa prevăzute în prezentul contract.

Parcarea este gratuita in limita locurilor disponibile.

4.3. Prestatorul va respecta obligațiile contractuale pentru orice rezervare acceptată și confirmată în scris.

4.4. În cazul în care Prestatorul este nevoit să modifice una dintre prevederile esențiale ale contractului, cum ar fi: serviciile incluse în pachet, datele de călătorie, modificarea categoriei unității de cazare, Prestatorul are obligația de a informa turistul cu cel puțin 7 zile înainte de data începerii călătoriei,

4.5. Prestatorul poate modifica prețul contractului în sensul majorării sau micșorării – după caz, arătând totodată modul de calcul al majorărilor sau micșorărilor de preț ale contractului și numai dacă modificarea are loc ca urmare a variațiilor taxelor locale sau la buget sau daca e cazul, a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. Prețurile stabilite în contract nu pot fi majorate, în niciun caz, în cursul celor 5 zile calendaristice care preced data sosirii/plecării la/spre destinație.

4.6. În cazul în care, după începerea sejurului, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Prestatorul constată că nu le va putea realiza din culpa sa, aceasta este obligată:

a)să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării sejurului fără majorarea prețului, respectiv serviciile turistice oferite să fie cel puțin de aceeași calitate și cantitate;
b)să restituie turistului sumele ce reprezintă diferența dintre serviciile turistice achitate și cele efectiv prestate în timpul sejurului;
4.7 Prestatorul este răspunzător pentru buna executare a obligațiilor asumate prin contract, cu excepția următoarelor cazuri:

 1. a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor asumate prin contract se datorează turistului;
  b)cand neîndeplinirea obligațiilor se datorează unor cauze de forță majoră sau unor împrejurări pe care nici Prestatorul, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv dar fără a se limita la: prognoza meteo nefavorabilă, modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrări sau reparații pe drumurile publice).
 2. c)când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unui terţ care nu are legătură cu furnizarea serviciilor prevăzute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligaţiilor au un caracter imprevizibil şi inevitabil.

4.8. Prestatorul parte în contract este obligat să acorde prompt asistența turistului aflat în dificultate, în cazul situațiilor de forță majoră sau a unui eveniment pe care nu îl puteau prevedea sau evita.

 

 1. Drepturile și obligațiile turistului

 

5.1. În cazul in care turistul nu poate să participe la călătoria turistică independent de motivele care stau la baza imposibilității de participare, acesta poate să cesioneze contractul unei terțe persoane care îndeplinește toate condițiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligația de a anunța în scris Prestatorul cu cel puțin 5 zile înaintea datei de plecare. Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum și cesionarul, sunt responsabili în mod solidar la plata prețului călătoriei și a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.

5.2. Ziua hotelieră începe la orele 18:00 și se termină la orele 12:00. Eliberarea camerelor după ora 18:00 se va taxa cu contravaloarea unei nopți de cazare.  Primirea camerelor în intervalul 08:00 – 18:00 se va face numai în limita disponibilului

5.3. În cazul în care prețurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 20%, turistul poate renunța la contract, având dreptul la rambursarea de către Prestator a sumelor plătite.

5.4.1. Turistul este obligat să comunice Prestatorului, în termen de 7 zile calendaristice de la primirea înștiințării prevăzute la cap. III pct. 1 si 4.5., hotărârea sa de a opta pentru:

a)rezilierea contractului fără plata vreunei daune; sau
b)acceptarea noilor condiții ale contractului.

5.4.2. În cazul în care turistul reziliază contractul sau Prestatorul anulează sejurul înaintea datei de intrare, turistul poate:

a)să accepte la același preț un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de prestator;
b)să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară, propus de Prestator, cu rambursarea imediată a diferenței de preț achitată;
5.5. Turistul poate solicita Prestatorului schimbarea structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, iar Prestatorul îi poate oferi serviciile în limita disponibilității la momentul solicitării, modificându-se proporțional prețul contractului.

5.6. Turistul este obligat să folosească camera de hotel și bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar și potrivit destinatiei lor. Prestatorul nu se face vinovat de eventualele pagube produse sau vătămari suferite de turist ca urmare a nerespectării acestui aliniat.

5.7. Fiecare turist în parte este obligat să prezinte la recepția unității hoteliere actele sale de identitate și să completeze Fișa de Anunțare a Sosirii și Plecării, în vederea îndeplinirii formalităților necesare acordării serviciilor turistice.

 

 1. Renunțări, penalizări, despăgubiri

 

6.1. În cazul în care turistul renunță din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează Prestatorului penalizări în proporție de 100 % din prețul pachetului de servicii sau din avansul deja achitat.

6.2. În cazul în care turistul care a contractat un pachet de servicii turistice cu Prestatorul și a achitat un avans, nu achită ratele aferente sau restul de plată în termenul specificat in alte mijloace de comunicare electronică și/sau pe factură, contractul se consideră reziliat de drept, iar Prestatorul are dreptul de a anula rezervarea cu reținerea penalizărilor prevăzute la p. 6.1. din prezentul contract.

6.3. Prestatorul nu răspunde în situații de grevă, conflicte politice și de război, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou internațional,stare de urgenta/alerta. Toate aceste situații care nu sunt imputabile nici unei părți se consideră situații de forță majoră și exonerează de răspundere Prestatorul.

6.4  In cazul in care Prestatorul se afla in imposibilitatea de a asigura serviciile contractate din cauza masurilor adoptate de autoritati pentru combaterea pandemiei de COVID 19, acesta isi rezerva dreptul de a anunta beneficarul despre starea de fapt si de comun acord vor hotari o data ulterioara la care sejurul contractat va putea avea loc.

6.5. În caz de anulare sau neprezentare a rezervărilor ce fac obiectul pachetelor de servicii comercializate în cadrul Ofertelor speciale sau în sistem Early Booking, se aplică penalizare în cuantum de 100% din valoarea achitată.

 

VII. Reclamații

 

7.1. În cazul în care turistul este nemulțumit de serviciile turistice primite, acesta are obligația de a întocmi o sesizare în scris la fața locului, clar și explicit, cu privire la deficiențele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat.

 

CAP. VIII FORȚA MAJORĂ

 

8.1. Forța majoră așa cum este definită prin lege, exonerează părțile de răspundere.

8.2. Cazurile de forță majoră vor fi aduse la cunoștință celeilalte părți în termen de cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare de la data producerii lor, actele doveditoare în acest sens fiind transmise în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare. Pe durata evenimentului și a efectului cazului de forță majoră contractul rămâne suspendat.

8.3. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea obligațiilor contractuale în perioada de forță majoră . Serviciile prestate se plătesc, forța majoră neexonerând pe BENEFICIAR de plata acestora.

 

 1. Documentele contractuluise constituie ca anexă la acesta și sunt voucherul, documentele de plată și/sau alte documente asimilate acestora, după caz.

 

 1. Dispoziții finale

 

 10.1 Prestatorul  respectă Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

10.2. Turistul declară că Prestatorul l-a informat complet cu privire la condițiile de comercializare a pachetelor de servicii turistice în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 107/1999. Prin acceptarea pachetelor de servicii turistice achiziționate la distanță prin mijloace electronice, turistul își exprimă acordul și luarea la cunoștință cu privire la condițiile generale de comercilizare a pachetelor de servicii turistice, în conformitate cu oferta Prestatorului. Totodată turistul consimte ca oricare din comunicările/informările Prestatorului să îi fie trimise prin poștă/email/, la adresele/numerele indicate în preambulul prezentului contract.

10.3. Reclamațiile privind serviciile prestate se vor face în scris, se vor depune la recepția Prestatorului înainte de plecare.

10.4. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract și cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 107/1999, republicată în 2008 și actualizată, privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, precum și Ordinul nr. 1387/2015 pentru aprobarea contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice  emis de către Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului.

10.5. În situația schimbării legislației privind sistemul de decontare și regimul de TVA, a sistemului de taxe și impozite precum și a exploziei prețurilor la utilități, părțile convin să aplice noile reglementări.

10.6. Orice modificări survenite pe parcursul derulării prezentului contract, reglementate prin legi, ordonanțe și hotărâri ale Guvernului, sau orice acte normative obligatorii pentru agenții economici care operează în domeniul hotelier și în turism, privind sistemul de decontare și regimul de TVA, a sistemului de taxe și impozite precum și a exploziei prețurilor la utilități și care influențează costurile luate în calcul la data încheierii prezentului contract, atrag după sine recalcularea tarifelor, la data intrării in vigoare a reglementărilor legale mai sus menționate.

10.7. Prin plata contravalorii serviciilor (avans sau integral) turistul a luat cunoștință, a înțeles și este de acord cu toate clauzele prezentului contract, iar prin primirea cheii/codului de acces în cameră, declară că a luat la cunoștință de starea generală a camerei/apartamentului/unității de cazare și inventarul acesteia și se obligă să-l predea în aceleași condiții, fiind răspunzator de orice lipsă și/sau deteriorare a acesteia și/sau a obiectelor de inventar.

10.8. Prezentul contract se completează cu prevederile Legii nr. 31/1990 – republicată și cu dispozițiile Codului Civil și Comercial, precum și cu dispozițiile legilor speciale în vigoare.

10.9. Orice modificare a prezentului contract se poate face numai prin acte adiționale semnate de ambele părți.

10.10. Litigiile apărute între părți se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar părțile înțeleg să se adreseze instanțelor de judecată române competente.

10.11. Contractul va fi interpretat și guvernat conform legilor din România.

 

Prestator                                                                 Beneficiar /Turist

ALEXANDRA 2000 SRL                                       ________________

 

Reprezentant      

ZAHARIA VINTILA

Semnătura________________